Ceníky nájmů

Pronájmy TJ Sokol Fryčovice platné od roku 2013

 

hřiště kopaná......1500 Kč/hod

hřiště odbíjená(antuka)...100 Kč/hod

beach volejbalový kurt ..... 200 Kč/hod

tělocvična............500 Kč/hod,

v případě pořádání turnajů v tělocvičně: 500 Kč/turnaj pro turnaje mládeže do 15 let a 800 Kč/turnaj pro ostatní turnaje.

 

Spodní chata: K pronájmu spodní chaty slouží formulář (zde ke stažení), Který je také k dispozici u správce TJ. Nájem spodní chaty je stanoven na 1000 Kč + vratná záloha 4000 Kč (po převzetí chaty podle přejímacího protokolu se vrací 4000 Kč - pokud bude převzetí bez závad). Žádost o pronájem spodní chaty se povoluje na základě vyplněné žádosti. Pronájmy spodní chaty pro zájmové organizace a pro akce na hřišti budou posuzovány individalně výborem TJ na základě písemné žádosti.

 

nájmy za tenisový kurt s umělou hmotou jsou uvedeny v zde.

 

 1.Souhlas k pronájmu ploch a zařízení TJ dává výhradně výbor TJ a to na základe písemné žádosti.

 2.V sazbách za pronájem je zahrnuto i použití šaten a sociálních zařízení.

 3.V sazbách za pronájem nejsou zahrnuty náhrady za případné škody na zařízení a DKP v majetku TJ, vzniklé v průběhu  akce (u spodní chaty řeší kauce).

 4.U akcí MŠ, ZŠ, OÚ a SDH se poskytuje zařízení bezplatně.

 5.Úhrada za každou akci je účtována jednotlivě, účet nebo fakturu vystavuje pokladník TJ.

 6.Každý účastník akce je povinen dbát bezpečnostních a požárních předpisů na ochranu majetku TJ.

 

Výbor TJ Sokol Fryčovice

 

Stravování a občerstvení během pronajatých hodin lze dohodnout v restauraci SOKOLKA (viz menu webu).